Nyheter

 • pantaltalltid

  Pant alt –alltid

  Pantekampanjen for Norsk Resirk er en av Apelands lengste kampanjer. Byrået har bistått panteselskapet med analyse, strategi, reklame, arrangementer og redaksjonelle aktiviteter siden 1999.

  • Byrånavn: Apeland
  • Kundenavn: Norsk Resirk
  • Kategroi: Årets kampanje og Årets Gullkorn

  LES MER

1 / 1

Aina whathername

Kommunikasjonsrådgiver

PR-opperatørene


Nils M. Apeland

Kommunikasjonsrådgiver


Nils M. Apeland

Kommunikasjonsrådgiver


Nils M. Apeland

Kommunikasjonsrådgiver


Nils M. Apeland

Kommunikasjonsrådgiver


Nils M. Apeland

Kommunikasjonsrådgiver


Nils M. Apeland

KommunikasjonsrådgiverOm Gullkorn

Gullkorn er et av årets høydepunkter for kommunikasjonsbransjen, der KOMM for åttende år på rad deler ut priser for å hedre de beste arbeidene. Konkurransen har i år gjennomgått en rekke praktiske endringer som legger til rette for at enda flere kan delta.

På den måten gir årets Gullkorn oss muligheten til å vise frem et bredt spekter av kommunikasjonsjobber i offentlig og privat sektor, og ikke minst hvilken effekt disse har. Arrangementet har utviklet seg til å bli en av årets viktigste møteplasser for folk i kommunikasjonsbransjen for å dele erfaringer og kompetanse.

Kategorier i Gullkorn 2014

Årets konkurranse har gått gjennom en fornyelse, og består av en rekke nye kategorier. Kategoriene for årets Gullkorn er

Årets interne/employer branding prosjekt

Årets interne/employer branding prosjekt

Årets interne/employer branding prosjkekt skal hedre arbeid som demonstrerer hvordan internmotivasjon, internkommunikasjon, endringsprosesser og kulturarbeid kan utgjøre en forskjell for virksomheter.
Årets finansiell kommunikasjon/IR

Årets finansiell kommunikasjon/IR

Årets finansielle kommunikasjon/IR skal hedre et prosjekt/børsnotering/oppkjøp/salg som viser hvordan god kommunikasjon kan påvirke eiere og/eller marked til å investere i et selskap og/eller konsept.
Årets lobbying

Årets lobbying

Årets lobbying skal hedre et prosjekt der politiske partier, politiske organer og/eller myndigheter er påvirket slik at en ønsket beslutning er gjort eller forhindret i henhold til oppdragsgivers ønske.
Årets profilbygger, inkl toppleder

Årets profilbygger, inkl toppleder

Årets profilbygger skal ha bidratt vesentlig til god profilering av en bedrift eller en organisasjon. Profilbyggingen skal ha skjedd i forhold til en eller flere relevante interessentgrupper (samfunn, beslutningstakere, ansatte, media, etc.). Denne kategorien vil hedre arbeid innen strategisk kommunikasjon, omdømmebygging og/eller krisehåndtering.
Årets lansering

Årets lansering

Årets lansering skal gjennom kommunikasjon ha skapt verdier for et nytt produkt, tjeneste eller virksomhet - alternativt bidratt til at eksisterende produkter, tjenester eller virksomheter har fått et nytt løft. Denne kategorien vil hedre arbeid med PR og kommunikasjon som markedsføringsverktøy.
Årets integrerte kampanje

Årets integrerte kampanje

Årets integrerte kampanje skal på en effektiv måte ha anvendt betalte, fortjente og egne kanaler. Kampanjen skal ha utnyttet og ivaretatt de ulike kanalenes egenskaper og muligheter på en kreativ, effektiv og relevant måte.
Årets enkeltstående PR-tiltak

Årets enkeltstående PR-tiltak

Årets enkeltstående PR-tiltak skal favne alle enkeltstående tiltak innenfor alt fra sosiale medier til pressearbeid, ambassadørskap, politisk påvirkning m.m. og gjør det mulig å løfte frem det gode håndverket og de smarte tankene som ligger til grunn for mye av det PR-arbeidet som gjøres hver eneste dag.
Årets innovasjon

Årets innovasjon

Skal flytte grensen for hva man tidligere har sett av kommunikasjon innen lansering, profilbygging, internkommunikasjon, myndighetspåvirkning eller krisekommunikasjon. Enten gjennom å skape nye kanaler eller gjennom å anvende kjente kanaler på en innovativ måte.
Årets krisehåndtering/krisekommunikasjon

Årets krisehåndtering/krisekommunikasjon

Årets krisehåndtering/krisekommunikasjon skal hedre et prosjekt der en virksomhet i krise har brukt kommunikasjon strategisk og taktisk for å forebygge eskalering og/eller ytterligere skade på personell, anlegg, miljø og eller omdømme.
Årets gullkorn

Årets gullkorn

Samtlige gullvinnere i øvrige kategorier nomineres til Årets Gullkorn, den gjeveste prisen av den alle. Vinneren av denne prisen hedres for godt strategisk kommunikasjonshåndverk med dokumentert effekt.
Årets talent

Årets talent

Styret i KOMM deler ut denne prisen til årets talent i kommunikasjonsbransjen. Kriteriene for å bli årets årets talent er at personen er under 30 år, har arbeidet maks 3 år i bransjen og har spilt er viktig rolle i utviklingen av et kommunikasjonskonsept eller strategiarbeide. Det er byråene selv som nominerer sine kandidater.
Årets hederspris

Årets hederspris

I tillegg vil en hederspris deles ut. Denne er ikke en del av den øvrige nominasjonsprosessen. Dette er en pris som skal hedre enkeltpersoner som har gjort en spesiell innsats for den norske PR-bransjen, på kort eller lang sikt. En eventuell vinner av denne kategorien plukkes ut av styret i KOMM, som vil gjøre en vurdering i forhold til verdige kandidater.